ตั้งครรภ์หลังอายุเกิน 35 ปีจะมีผลกับทารกในครรภ์อย่างไร ?

โดยปกติผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ที่ดีคือเมื่ออายุประมาณ 23 – 27 ปี แต่ในปัจจุบันที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้หญิงแต่งงานช้าลง ผู้หญิงมีบทบาทในการดูแลครอบครัวมากขึ้น ไม่ใช่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเช่นในอดีต ผู้หญิงสมัยนี้มีการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้การแต่งงานเนิ่นนานออกไป บางคนแต่งงานเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ส่งผลให้เมื่อมีลูกอายุก็มากขึ้นตามไปด้วย มาดูกันค่ะว่า คุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปตั้งครรภ์นั้น มีโอกาสเสี่ยงอย่างไรบ้าง


1.ทารกเสี่ยงพิการ

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี ทารกน้อยในครรภ์มีโอกาสเสี่ยงพิการแต่กำเนิดมากกว่าแม่ที่ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า เนื่องจาก ความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมหรือโครโมโซม ที่พบมากคือ กลุ่มเด็กดาวน์ หรือเกิดความผิดปกติของร่างกาย เช่น ไม่มีนิ้วมือ นิ้วเท้า หรือกลุ่มเด็กหัวบาตร หมายถึง เด็ก ที่มีศีรษะใหญ่ที่เกิดจากความผิดปกติของน้ำหล่อเลี้ยงสมองเกิดการอุดตัน รวมไปถึงมีความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น หัวใจรั่ว ลำไส้อุดตัน เป็นต้น และยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด คลอดยาก ไหล่ติดขณะคลอด ทารกขาดออกซิเจนขณะคลอด น้ำหนักตัวน้อย อีกด้วย


2.แท้งบุตร

สำหรับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 30 ปี มีโอกาสแท้งเองตามธรรมชาติ ร้อยละ 10 หญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ขึ้นไป มีโอกาสแท้งตามธรรมชาติ มากถึงร้อยละ 15 – 20 เลยทีเดียวค่ะ3.เกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์

ครรภ์เป็นพิษ แม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษได้มากกว่า แม่ท้องที่มีอายุน้อยกว่า 2 – 3 เท่า
โรคเบาหวาน แม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากกว่า แม่ท้องที่อายุน้อยกว่า 35 ปี มากถึง 4 – 10 เท่า
นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิดภาวะรกเกาะต่ำ ตกเลือดหลังคลอด น้ำคร่ำแตกก่อนครบกำหนดคลอด เป็นต้น


4.ปัญหาในการคลอด

คลอดยาก มีโอกาสที่จะผ่าตัดคลอดสูง โดยเฉพาะแม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีโอกาสผ่าตัดคลอดสูงถึงร้อยละ 50 หรืออาจต้องใช้เครื่องมือในการช่วยคลอด เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยคลอด เป็นต้น


5.ทารกเสียชีวิตในครรภ์

โดยเฉพาะแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงที่ทารกจะเสียชีวิตในครรภ์โดยไม่ทราบสาเหตุ จากข้อมูลของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พบว่า แม่ท้องที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ทารกมีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิตในครรภ์ได้มากกกว่าแม่ท้องที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี 2 – 3 เท่าแม้จะมีประเด็นสุขภาพให้ต้องกังวล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงในช่วงวัย 30 จะไม่เหลือโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ยืนยันได้จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปิดเผยว่าคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีโดยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ และสามารถคลอดบุตรซึ่งมีสุขภาพดีได้อย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ เพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างราบรื่น ว่าที่คุณแม่ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
– ไปพบแพทย์เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนที่จะมีบุตรและควรพบแพทย์เพื่อฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ รวมถึงไปตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
– ใส่ใจในโภชนาการที่ดี รับประทานอาหารหรือวิตามินเสริมที่มีกรดโฟลิคให้ได้ในปริมาณ 400 ไมโครกรัมต่อวัน
– ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินกว่ามาตรฐาน
– งดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน งดแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
– หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การแนะนำของแพทย์
– ไม่ควรรับประทานยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
จะเห็นได้ว่า แม้ว่าการตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่มากขึ้นจะค่อนข้างมีข้อจำกัดในด้านความสมบูรณ์ของร่างกายแต่หากคุณแม่มีการเตรียมความพร้อมและไม่ละเลยการดูแลสุขภาพระหว่างการตั้งครรภ์“อายุ” ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการมีบุตรอย่างแน่นอน


Cradit : https://www.maerakluke.com