พัฒนาการเด็กตามวัย 1 เดือน – 6 ขวบ

พัฒนาการเด็กตามวัย 1 เดือน – 6 ขวบ


พัฒนาการเด็กเมื่ออายุ 1 เดือน
♥ สบตา
♥ จ้องหน้าแม่
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ กินนมแม่อย่างเดียว
♥ ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก
♥ เอียงหน้าไปมาช้าๆ ให้ลูกมองตาม
♥ อุ้มบ่อยๆ อุ้มพาดบ่าบ้าง

พัฒนาการของเด็กวัย 2 เดือน
♥ คุยอ้อแอ้ ยิ้ม
♥ ชันคอในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ กินนมแม่อย่างเดียว
♥ เล่นกับลูกโดยแขวนของสีสด ห่างจากหน้าลูกประมาณ 1 ศอกให้ลูกมองตาม
♥ พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลง
♥ ให้ลูกนอนคว่ำในที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไป


พัฒนาการของเด็กวัย 3 เดือน
♥ ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่ง
♥ ส่งเสียงโต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ กินนมแม่อย่างเดียว
♥ อุ้มท่านั่ง พูดคุยทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก
♥ ให้ลูกนอนเปล หรืออู่ ที่ไม่มืดทึบ

พัฒนาการของเด็กวัย 4 เดือน
♥ ไขว่คว้า
♥ หัวเราะเสียงดัง
♥ ชูคอตั้งขึ้นในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ กินนมแม่อย่างเดียว
♥ จัดที่ที่ปลอดภัยให้เด็กหัดคว่ำ คืบ
♥ เล่นกับลูกโดยชูของเล่นให้ลูกไขว่คว้า
♥ ชมเชย ให้กำลังใจลูก เมื่อลูกทำได้

พัฒนาการของเด็กวัย 5 เดือน
♥ คืบ
♥ พลิกคว่ำ พลิกหงาย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ หาของเล่นสีสดชิ้นใหญ่ที่ปลอดภัยให้หยิบ จับ และให้คืบไปหา
♥ พ่อแม่ช่วยกันพูดคุย โต้ตอบ ยิ้มเล่นกับเด็ก
♥ พูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ กินข้าว

พัฒนาการของเด็กวัย 6 เดือน
◕ คว้าของมือเดียว
◕ หันหาเสียงเรียกชื่อ
◕ ส่งเสียงต่างๆ โต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ เวลาพูดให้เรียกชื่อเด็ก
♥ เล่นโยกเยกกับเด็ก
♥ หาของให้จับ

พัฒนาการของเด็กวัย 7 เดือน
♥ นั่งทรงตัวได้เอง
♥ เปลี่ยนสลับมือถือของได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ อุ้มน้อยลง ให้เด็กได้คืบและนั่งเล่นเอง โดยมีคุณแม่คอยระวังอยู่ข้างหลัง
♥ ให้เล่นสิ่งที่มีสี และขนาดต่างกัน เช่น ลักษณะผิวเรียบ – หยาบ อ่อน – แข็ง
♥ ให้หยิบจับสิ่งของ เข้า – ออก จากถ้วย หรือกล่อง

พัฒนาการของเด็กวัย 8 เดือน
♥ มองตามของที่ตก
♥ กลัวคนแปลกหน้า
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ กลิ้งของเล่นให้เด็กมองตาม
♥ พูดและทำท่าทางเล่นกับเด็ก เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูดำ แมงมุม จ้ำจี้ ตบมือ


พัฒนาการของเด็กวัย 9 เดือน
♥ เข้าใจเสียงห้าม
♥ เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือ
♥ ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยิบของชิ้นเล็ก
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ หัดให้เกาะยืน เกาะเดิน
♥ หัดให้เด็กใช้นิ้วหยิบ จับของกินชิ้นเล็กเข้าปาก เช่น ข้าวสุก มะละกอหั่น มันต้มหั่น ฟักทอง ต้ม
♥ ห้ามใช้ถั่ว หรือของที่จะสำลักได้

พัฒนาการของเด็กวัย 10 เดือน
♥ เหนี่ยวตัว เกาะยืน เกาะเดิน
♥ ส่งเสียงต่างๆ “หม่ำ หม่ำ”, “จ๊ะ จ๋า”

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ จัดที่ให้เด็กคลาน และเกาะเดินอย่างปลอดภัย
♥ เรียกเด็ก และชูของเล่นให้เด็กสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ

พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี
♥ ตั้งไข่
♥ พูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่
♥ เลียนเสียง ท่าทางและเสียงพูด
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ให้เด็กมีโอกาสเล่นสิ่งของโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
♥ พูดชมเชย เมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆ ได้
พูดคุย ชี้ และบอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย

พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 3 เดือน
♥ เดินได้เอง
♥ ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคำบอก
♥ ดื่มน้ำจากถ้วย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ พูดคุย โต้ตอบ ชี้ชวนให้เด็กสังเกตของและคนรอบข้าง
♥ ให้หาของที่ซ่อนใต้ผ้า
♥ ชี้ให้ดูภาพ และเล่าเรื่องสั้นๆ ให้เด็กฟัง
♥ ให้เด็กหัดตักอาหาร ดื่มน้ำจากถ้วย และแต่งตัวโดยช่วยเหลือตามสมควร


พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 6 เดือน
♥ เดินได้คล่อง
♥ รู้จักขอ และทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ให้โอกาสเด็ก เดิน วิ่ง และหยิบจับสิ่งของโดยระมัดระวังความปลอดภัย
♥ ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เล่นเกมส์ง่ายๆ
♥ จัดหา และทำของเล่นที่มีสี และรูปทรงต่างๆ

พัฒนาการของเด็กวัย 1 ปี 8 เดือน
♥ พูดแสดงความต้องการ
♥ พูด 2-3 คำ ติดต่อกัน
♥ เริ่มพูดโต้ตอบ
♥ ขีดเขียนเป็นเส้นได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ เมื่อเด็กพยายามทำสิ่งใด ควรสนใจ ชี้แนะ และให้กำลังใจ โดยให้เด็กคิดเอง และทำเอง บ้าง
♥ ฝึกลูกให้ช่วยตัวเอง เช่น ขับถ่ายให้เป็นที่ รู้จักล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
♥ ให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน

พัฒนาการของเด็กวัย 2 ปี
♥ เรียกชื่อสิ่งต่างๆ และคนที่คุ้นเคย
♥ ตักอาหารกินเอง
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ คุณพ่อคุณแม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา และอบรมสั่งสอนลูกด้วยเหตุผลง่าย
♥ สอนลูกให้รู้จักทักทาย ขอบคุณ และขอโทษในเวลาที่เหมาะสม

พัฒนาการของเด็กวัย 2 ปี 6 เดือน
♥ ซักถาม “อะไร” พูดคำคล้องจอง
♥ ร้องเพลงสั้นๆ
♥ เลียนแบบท่าทาง
♥ หัดแปรงฟัน
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ พาเด็กเดินรอบบ้าน และบริเวณใกล้ๆ ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งที่พบเห็น
♥ หมั่นพูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถามของลูกโดยไม่ดุ หรือแสดงความรำคาญ
♥ ชวนลูกแปรงฟัน เมื่อตื่นนอนและก่อนนอนทุกวัน

พัฒนาการของเด็กวัย 3 ปี
♥ บอกชื่อ และเพศตนเองได้
♥ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ สนับสนุนให้ลูกพูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และทำท่าทางต่างๆ
♥ สังเกตท่าทีความรู้สึกของเด็ก และตอบสนองโดยไม่บังคับ หรือตามใจลูกเกินไป ควรค่อยๆ รู้จักผ่อนปรน
♥ จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับแยกกลุ่ม และเล่นสมมุติ


พัฒนาการของเด็กวัย 4 ปี
♥ ซักถาม “ทำไม”
♥ ล้างหน้า แปรงฟันเองได้
♥ บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ยาว-สั้น
♥ เล่นรวมกับคนอื่น รอตามลำดับก่อนหลัง
♥ ไม่ปัสสาวะรด
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ตอบคำถามของเด็ก
♥ เล่าเรื่องจากภาพ คุย ซักถาม เล่าเรื่อง
♥ ฝึกให้ลูกใส่เสื้อผ้า ติด และกลัดกระดุม รูดซิป

พัฒนาการของเด็กวัย 4 ปี 6 เดือน
♥ รู้จักสีถูกต้อง 4 สี
♥ ยืนทรงตัวขาเดียว และเดินต่อเท้า
♥ เลือกของที่ต่างจากพวกได้
♥ นับได้ 1-10 รู้จักค่าจำนวน 1-5

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ให้ลูกหัดเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว หัดยืนทรงตัวขาเดียว และกระโดดข้ามเชือก
♥ เล่นทาย “อะไรเอ่ย” กับลูกบ่อยๆ
♥ ฝึกหัดนับสิ่งของและหยิบของตามจำนวน 1-5 ชิ้น

พัฒนาการของเด็กวัย 5 ปี
♥ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ
♥ รู้จักขอบคุณ
♥ รู้จักเล่าเรื่องสั้นๆ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ให้ลูกช่วยงานบ้านง่ายๆ และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ เช่น ซักผ้า
♥ ฝึกให้ลูกสังเกต รู้จักเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่าง และจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกัน


พัฒนาการของเด็กวัย 6 ปี
♥ นับได้ 1-30 รู้ค่าจำนวน 1-10
♥ รู้จักซ้าย ขวา
♥ เริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรและตัวเลข
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
♥ ให้ลูกนับสิ่งของที่พบเห็น หัดอ่าน เขียนรูป และตัวอักษร
♥ พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และประเพณีท้องถิ่น
♥ ให้ลูกวาดรูปตามความคิดของตน และเล่าเรื่องจากรูปที่วาด หรืออธิบายสิ่งที่ตนพบเห็น


ที่มาข้อมูล: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข