เวียนหัวเป็นลมบ่อยช่วงตั้งครรภ์เกิดจากอะไร

เวียนหัวเป็นลมบ่อยช่วงตั้งครรภ์เกิดจากอะไร


ในช่วงตั้งครรภ์อาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์มักพบเจอบ่อยครั้งคือการเวียนหัว มีอาการวิงเวียนมากจนทำให้เป็นลมหมดสติได้ จนทำให้คุณแม่เกิดความกังวลและไม่สบายใจ ยังคิดสงสัยว่าอาการเวียนหัวเป็นลมนี้จะมีอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่พบ ประกอบไปด้วย


♥ ความดันโลหิต ในช่วง 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่มีความผันผวนของระดับความดันโลหิตในร่างกายค่อนข้างมาก เพราะเส้นเลือดมีการขยายตัวเร็วในช่วงตั้งครรภ์ และบางส่วนก็ไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณมดลูกทำให้บริเวณโลหิตที่ไม่ที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้


♥ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นเพราะระบบเผาผลาญในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ไม่เพียงพอ อันเนื่องมาจากอาการแพ้ท้อง คลื่นไส้อาเจียน จนทำให้เบื่ออาหาร อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อลูกน้อยได้ เพราะอาจทำให้มีพัฒนาการที่บกพร่องได้

♥ โลหิตจาง ในช่วงที่ทารกมีการเจริญเติบโตทำให้จำเป็นต้องได้รับธาตุเหล็กในปริมาณสูง โดยการดึงธาตุเหล็กเอาไปจากแม่ คุณแม่ที่ได้รับธาตุเหล็กที่ไม่เพียงพอจะทำให้เม็ดเลือดแดง ที่จะนำทางออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายมีปริมาณไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะและหน้ามืดได้


เมื่อทราบสาเหตุของอาการ เวียนศีรษะหน้ามืดระหว่างตั้งครรภ์แล้ว จึงต้องให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย