โลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์

โลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ เกิดจากอะไร ?


โลหิตจาง คือ ภาวะที่มีฮิโมโกลบินต่ำว่าปกติ ค่าปกติของความเข้มข้นของเลือด ในผู้ชายจะมีฮีโมโกลบินประมาณ 15 กรัมต่อเลือด 100 มิลลิมิตร หรือกรัมเปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้หญิงค่าปกติจะประมาณ 14 กรัมเปอร์เซ็นต์ ในภาวะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ ถ้าค่าต่ำกว่า 10.5 กรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นโลหิตจาง เพราะในระยะตั้งครรภ์จะมีปริมาณน้ำเลือดเพิ่มขึ้น ทำให้ความเข้มข้นของเลือดลดลงกว่าปกติ


ผลกระทบของโลหิตจางต่อสตรีตั้งครรภ์

♠ มื่อมีอาการคุณแม่มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
♠ หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นทำให้หัวใจล้มเหลวได้ง่าย
♠ เสี่ยงต่อการผ่าคลอดก่อนกำหนด
♠ เสี่ยงต่อการแท้ง
♠ เสียเลือดจากการคลอดหรือการตั้งครรภ์ ทำให้ช็อกหรือไตล้มเหลวได้ง่าย ติดเชื้อได้ง่ายกว่าปกติ
♠ ทารกโตช้าในครรภ์


การที่วินิจได้ฉัย ว่าเป็นภาวะโลหิตจางหรือไม่

ต้องตรวจเลือดเพิ่มเติม หลังจากนั้นสูติแพทย์จะรักษาอาการตาม สาเหตุ ถ้าเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก เพียงแค่เพิ่มธาตุเหล็กให้คุณแม่ พัฒนาการของทารกในครรภ์ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ใน ภายใน 1 สัปดาห์

แต่ถ้าเป็นภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการเป็นพาหะหรือมีพันธุกรรมของธาลัสซีเมีย จำเป็นต้องตรวจเลือดคู่สมรสด้วย คุณแม่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียเพียงคนเดียวทารกในครรภ์ก็จะเป็นปกติแต่มีโอกาสเป็นพาหะหรือพันธุกรรมแฝงเหมือนแม่
สำหรับคุณแม่ที่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ก็จำเป็นต้องเสริมธาตุเหล็กด้วยเช่นกันการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามปกติไม่สามารถชดเชยธาตุเหล็กให้เพียงพอ กับพัฒนาการของลูกในท้องได้เพราะธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่ร่างกายดูดซึมได้น้อยวันละ 10 ของปริมาณที่เข้าไปเข้าไปเท่านั้น


การป้องกันก่อนตั้งครรภ์ควรมีการตรวจเช็คร่างกาย ว่ามีโลหิตจางหรือไม่ถ้าเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กควรรับประทานอาหารเสริมให้ร่างกายเป็นปกติก่อนตั้งครรภ์ ส่วนโรคโลหิตจางจากโรค