20 พฤติกรรม ที่บ่งบอกว่าลูกคุณมีแววเป็นอัจฉริยะ

พฤติกรรมอะไร ที่ทำให้เด็กมีแววเป็นอัจฉริยะ หรือสมองดี มี IQ ที่สูง


ไม่มีใครรู้ว่าอะไรทำให้เด็กเป็นอัจฉริยะ แต่พ่อแม่ก็สามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมได้จากตัวอย่าง 20 ข้อต่อไปนี้ และสังเกตว่าลูกคุณเป็นเด็กอัจฉริยะหรือเปล่า

1. เรียนรู้เร็ว เรียนรู้อะไรได้ง่าย รวดเร็วและทำได้ดีด้วย

2. ช่างพูด รู้ศัพท์เยอะและใช้ได้ถูกต้องเกินเด็กวัยเดียวกัน

3. มีเหตุผล แสดงออกถึงการใช้เหตุผลในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีเกินวัย

4. มีความจำเป็นเลิศ แต่ถ้าใครขอให้ท่องซ้ำ ๆ อยู่ตลอดเวลาก็จะเบื่อง่าย

5. มีวินัยในตัวเองสูงกว่าเด็กวัยเดียวกัน แม้ว่าจะต้องได้รับการตักเตือนอยู่บ้าง

6. ชอบความเป็นระเบียบ มีระบบในการคิดและทำเรื่องต่าง ๆ อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

7. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถผสมผสานความคิดต่าง ๆ ให้เป็นระบบและนำความคิดนั้นมาปรับใช้งานได้ดี

8. อยากรู้อยากเห็นในทุก ๆ เรื่อง


9. มีคำถามที่ต้องใช้ความคิดเยอะในการตอบ

10. สามารถทำคะแนนได้สูงในหลายวิชา

11. ถ้ากำลังทำอะไรอยู่ จะมุ่งมั่นตั้งใจ มีสมาธิสูงมากที่จะทำให้สำเร็จ

12. ตอบคำถามต่าง ๆ ได้ตรงประเด็นอย่างรวดเร็ว

13. มีข้อมูลหลากหลาย นำมาคิดต่อยอดใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาด


14. แสดงความสนใจอย่างลึกซึ้งในวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ

15. มีสำนวนการพูดหรือการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

16. มีความมั่นคงทางอารมณ์

17. มักจะแสดงความเป็นผู้นำ

18. แสดงความสามารถในการใช้สามัญสำนึกอยู่เสมอในสถานการณ์ต่าง ๆ


19. เข้าใจและยอมรับความสลับซับซ้อนของบางสิ่งบางอย่างได้ดี

20. แสดงอย่างเปิดเผยในการมองสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวออกว่าเป็นอย่างไรและควรปฏิบัติตัวอย่างไร


ดังนั้นลูกน้อยจะเป็นอัจฉริยะหรือปล่าว ขึ้นอยุ่กับปัจจัยหลายๆอย่าง และปัจจัยทางทางครอบครัวก็ยังมีส่วนที่สำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ลูกน้อยอยุ่เสมอ ให้ความรักความอบอุ่น คอยสังเกตและส่งเสริมพฤติกรรมให้ลูกน้อยเกิดความสุข และความคิดที่สร้างสรรค์ เพียงแค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้ลูกน้อย โตมาเป็นเด็กฉลาด และฉายเเววเป็นอัฉริยะ